Follow
sebahattin yıldız
sebahattin yıldız
Verified email at kafkas.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of leadership and innovativeness on business performance
S Yıldız, F Baştürk, İT Boz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 785-793, 2014
2712014
Motive edici faktörlerin çalışanların iş performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi
S Yıldız, G Savcı, H Kapu
Yönetim ve Ekonomi 21 (1), 233-249, 2014
1232014
Entelektüel sermayenin işletme performansına etkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma
S Yıldız
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 11-28, 2011
1162011
Defining methods and criteria for measuring business performance: a comparative research between the literature in Turkey and foreign
S Yıldız, A Karakaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1091-1102, 2012
1082012
İşletme performansının ölçümü üzerine bankacılık sektöründe bir araştırma
S Yıldız
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 179-193, 2010
98*2010
Tükenmişliği ölçmede alternatif bir araç: Kopenhag tükenmişlik envanterinin Marmara Üniversitesi akademik personeli üzerine uyarlaması
RB Deliorman, İ Boz, İ Yiğit, S Yıldız
Yönetim Dergisi 20 (63), 77-98, 2009
98*2009
Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü.
S YILDIZ
Ege Academic Review 14 (2), 199-210, 2014
942014
The effect of organisational cynicism on alienation
S Yıldız, M Şaylıkay
Procedia-Social and Behavioral Sciences 109, 622-627, 2014
912014
Kişilik tipi ile olumlu sosyal davranış arasındaki ilişki: Marmara üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma
S Yıldız, İT Boz, BF Yıldırım
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 215-233, 2012
792012
Bullying ve depresyon arasındaki ilişki: Kars ilindeki sağlık çalışanlarında bir araştırma
S Yıldız, S Eliş Yıldız
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 133-150, 2009
692009
Measurement of intellectual capital components through activity reports of companies
S Yıldız, C Meydan, M Güner
Procedia-Social and Behavioral Sciences 109, 614-621, 2014
662014
Tükenmişliğin işten ayrılma niyetine etkisinde örgüte bağlılığın aracı rolü: Türkiye’deki gümrük ve ticaret bakanlığı personeli üzerinde bir araştırma
S Yıldız, S Yalavaç, CH Meydan
Akdeniz İİ BF Dergisi 26, 164-189, 2013
582013
Armstrong’un stratejik insan kaynakları yönetimi el kitabı
M Armstrong
Çeviri: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Evrim Gemici. Nobel Kitabevi. İstanbul …, 2017
50*2017
Cam Uçurum: Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Ne Zaman Aşar?
S YILDIZ, F Alhas, Ö SAKAL, H YILDIZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (4), 1119-1146, 2016
492016
Entelektüel sermaye: teori ve araştırma
S Yıldız
Türkmen Yayınevi, 2010
492010
Entelektüel Sermayenin Ölçüm Yöntemleri Ve Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştirma
M Özevren, S YILDIZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2), 275-289, 2010
422010
TÜRKİYE’DE CAM TAVAN SENDROMUNUN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S Yıldız
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (1), 72-90, 2014
412014
Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Kars’ taki Devlet ve Üniversite Hastaneleri’nde Bir Araştırma
S Yıldız, SE Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 6 (2), 125-140, 2011
402011
Bireycilik ve toplulukçuluk değerleri, kariyer çapalari ve kariyer tatmini ilişkisi
O SAKAL, S YILDIZ
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 10 (40), 6612-6623, 2015
392015
Bir Kümelenme Örneği Olarak Kars Kaşar Peyniri Endüstri Kümesi
S Yıldız, S Alp
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1 …, 2014
342014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20