Follow
Nazım Serkan Burgul
Title
Cited by
Cited by
Year
Farklı dinlenme aralıklarında yapılan anaerobik interval antrenmanın, aerobik kapasite, anaerobik eşik ve kan parametreleri üzerine etkileri
M Demiriz, İ ERDEMİR, R KAYHAN
International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS 1 (1), 1-8, 2015
202015
Yesterday and Today: Turkish Cypriots of Australia
S Hüssein
Serkan Hussein, 2007
112007
KKTC LEFKOŞA BÖLGESİ 15-18 YAŞ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARININ BELİRLENMESİ
F MEMİŞ
92014
TIP FAKÜLTESİ
TCU ÜNİVERSİTESİ
52022
Mimari Ürünün Görsel Kimliğinin Belirlenmesinde" Mimar-İşveren" Etkilerinin İncelenmesi
B Karataş, YD ÜNİVERSİTESİ
Lefkoşa, 2014
12014
Kadınların Siyasi Kariyerlerinde Cam Tavan Etkisi
Hİ Ülker, AF Gönül
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset …, 2014
2014
Vergi Harcaması Uygulaması ve Etkilerinin Analizi
U Hümeyra
2013
AYLUGA GÖLETİ’Nİ KORUMA PROJESİ
D Akdeniz
YURTLARDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ve MERSİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
YD ÜNİVERSİTESİ, EDA AKTAŞ
İŞ GÜVENCESİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BİLDİRİMLİFESİHİLE SONA ERDİLİRMESİ
AM Dikici, DRA KOCAMAN, YD ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ç GEZER, YD ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ
A ŞENER
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12