Follow
Emine Kivanc Oztug
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of exam frequency on academic success of undergraduate music students and comparison of students performance anxiety levels
E Sulun, E Nalbantoglu, EK Oztug
Quality & Quantity 52, 737-752, 2018
62018
The relationship between the attitudes towards mathematics and music of prospective teachers
M Tezer, E Kivanc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 384-389, 2012
32012
Evaluation of Social Skill Education of 4-6 Age Children Designed with Creative Drama Method
EK Oztug, M Ciner
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND …, 2018
22018
The Impact Of Creative Drama Education On Development Of Social Skills Of Elementary School Students
EK Oztug, M Ciner
2017
Music Education Policies of Northern Cyprus
EK Oztug, B Karagoz
2017
Türkiye'de Müzik Eğitimi Politikalarının Değerlendirilmesi
E Kıvanç
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
2013
Okulöncesi Kurumlarında Öğretilen Şarkıların Anadili Gelişimine Uygunluğunun Değerlendirilmesi (KKTC Örneği)
EK Öztuğ
3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 4 (ISBN:978-605-136-057-7 …, 2012
2012
THE PLACE OF MUSIC EDUCATION IN EDUCATION POLICY
EK Oztug
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2012
2012
An investigation of the republic periods music education policies within the context of the public education from the perspective of the monophony and polyphony
EK Öztuğ
The Online Journal of The New Horizons In Education 1 (3), 7-15, 2011
2011
Eylül Romanında Müzik Temasının İncelenmesi
AG Emine Kıvanç
Prof. Cahit Kavcar Çalıştayı, 628-642, 2010
2010
Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem Açısından İncelenmesi(Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği)
ÖÖ Emine Kıvanç, Ahmet Güneyli
Anakar Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4. Lisansüstü Eğitim …, 2009
2009
Müzik Eğitiminin 3-6 Yaş Çocuğun Gelişiminde Özerk Olma Sürecindeki İşlevi
E Kıvanç
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 63-67, 2009
2009
Piyano Eğitiminin Başlangıç Seviyesinde Kullanılan Jhon Thompson's Easiest Piano Course Metodunun I.,II.,III. ve IV. Kitaplarının Piyano Eğitimindeki Öğrenme Yaklaşımları
E Kıvanç
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13