Follow
Erhan COŞKUN
Erhan COŞKUN
Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Havayolu Şirketlerinin Uyguladıkları Finansal Stratejiler Üzerine Bir Araştırma
MA Öncü, İ Çömlekçi, E Coşkun
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi …, 2010
352010
Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma
MA Öncü, İ Çömlekçi, E Coşkun
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (2), 77-86, 2013
342013
Şehri Nuh’un (Şırnak) Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi
S ÇELİK, E COŞKUN, E ÖZTÜRK
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 2 (3), 21-28, 2013
242013
Turistlerin Destinasyon Kişiliği ve Kalite Algılarının Tekrar Gelme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: İspanya/Endülüs Bölgesi’nde Bir Araştırma (The Effects of Tourist’s …
S Çelik, E Öztürk, E Coşkun
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (1), 340-357, 2019
152019
Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow–yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi
E Coşkun, S Doğan
Journal of Tourism Theory and Research 5 (2), 273-281, 2019
82019
Yavaş şehir algısı ve yavaş şehirlerde inovatif yatırımlara ilişkin bir araştırma
E Coşkun
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
82018
Mere Exposure Effect and Tourism Relationship
E Coşkun
Routledge Handbook of Social Psychology of Tourism, 55-60, 2022
12022
Turizm İşletmelerinin Finansman Tekniklerini Kullanımı: İzmir İli ve İlçelerinde Bir Uygulama
MA Öncü, İ Çömlekçi, M Mesci, E Coşkun
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 74-96, 2011
2011
TRC3 BÖLGESĠ (MARDĠN, BATMAN, SĠĠRT, ġIRNAK)’NĠN TERMAL TURĠZM AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
E COŞKUN, Ö Gör
İNOVASYON VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ANTALYA LARA-KUNDU TURİZM BÖLGESİ’NDEKİ TEMALI VE TEMASIZ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E COŞKUN, S ALGÜR, Ö SEBETCİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10