Follow
Kenan Dagci
Kenan Dagci
Regional Development Studies Institute, New York
Verified email at rdsinstitute.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çin’in Doğu Türkistan politikası ve azınlık hakları bağlamında hak ihlalleri
K DAĞCI, M Keskin
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 1 (2), 11-29, 2013
352013
Turkey's New Activism in Asia.
B Aras, K Dağci, ME Çaman
Alternatives: Turkish Journal of International Relations 8 (2), 2009
192009
ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTA ASYA POLİTİKASI
K DAĞCI, E Çaman
Journal of Central Asian & Caucasian Studies 8 (16), 2013
162013
Büyük Orta Doğu Projesi: Yeni Oluşumlar ve Değişen Dengeler
A Sandıklı, K Dağcı
Tasam Yayınları, Nisan, 2006
162006
The EU’s Middle East Policy and Its Implications to the Region
K Dagci
Alternatives: Turkish Journal of International Relations 6 (1&2), 176-185, 2007
152007
Özbekistan’da İslam, Siyasi Sistem ve Radikalizm
E Çaman, K DAĞCI
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 4 (8), 2014
132014
ABD’nin Yeni Güvenlik Yaklaşımı ve Terörizm
K Dağcı
Avrasya Dosyası 12 (s 3), 75-88, 2006
122006
Avrupa Birliği’nin Dış Politikası: Soğuk Savaş Sonrasında Ortak Bir Dış Politika Yapımı Mümkün Mü?
K Dağcı
Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22-24, 0
10*
AB ve ABD'nin Ortadoğu Stratejileri ve Büyük Ortadoğu Projesi
K Dağcı
Büyük Ortadoğu Projesi, 175-192, 2006
82006
Irans Nuclear Program and Turkey: Changing Perceptions, Interests and Need for Revision
E Çaman, K Dagci
Alternatives: Turkish Journal of International Relations 12 (2), 1-14, 2013
72013
AB’nin Dış Politikası Açısından Filistin-İsrail Sorununa Temel Yaklaşımı ve Araçları: Deklarasyonlar ve Ekonomik Yardımlar
K DAĞCI, SAK Elif
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 5 (10), 9-30, 2015
62015
Avrupa Birliği ve kapitalizm: Almanya, İngiltere, Türkiye perspektifleri
K Dağcı
Tasarım Yayınları, 2005
62005
Uluslararası Çatışma Çözümleri Yaklaşımları: Müzakere ve Arabuluculuk
K Dağcı, E Çaman
52016
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Türk ve Türkiye İmajı
E Çaman, K Dağcı
Image of Turkey in the EU–Turkey Relations: European Identity And The …, 2012
52012
’AB-İran İlişkileri ve Parametreleri
K Dağcı
Satranç Tahtasında İran, İstanbul: Tasam Yayınları, 2007
52007
Satranç Tahtasında İran Nükleer Program
K Dağcı, A Sandıklı
Tasam Yayınları, 2007
42007
Çok Uluslu Şirketler
K Dağcı
Uluslararası İlişkiler Giriş, Kavram, Teoriler, (ed. Haydar Çakmak), 101-106, 2007
42007
Satranç Tahtasında İran: Nükleer Program
KDA Sandıklı
TASAM Yayınları, 2007
4*2007
Orta Asya'nın Değişen Jeopolitiğinde Rekabet Eden Güçler
K Dağcı
Caucasus and Central Asia in the Globalization Process II International …, 2007
4*2007
Büyük Orta Doğu Projesi ABD ve AB İlişkilerini Nasıl Etkileyebilir?
K Dağcı
Stratejik Öngörü Dergisi, 34-39, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20