Follow
Kari Nissinen
Kari Nissinen
yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto
Verified email at jyu.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Attractiveness of women's body odors over the menstrual cycle: the role of oral contraceptives and receiver sex
S Kuukasjärvi, CJP Eriksson, E Koskela, T Mappes, K Nissinen, ...
Behavioral Ecology 15 (4), 579-584, 2004
2382004
National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes
S Leppänen, P Pahta, H Koskela, S Lähdesmäki, H Jousmäki, ...
2252011
Effects of a workplace physical exercise intervention on the intensity of headache and neck and shoulder symptoms and upper extremity muscular strength of office workers: a …
T Sjögren, KJ Nissinen, SK Järvenpää, MT Ojanen, H Vanharanta, ...
Pain 116 (1-2), 119-128, 2005
200*2005
How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments
M Keinänen, J Ursin, K Nissinen
Studies in Educational Evaluation 58, 30-36, 2018
1952018
Understanding teaching professionals' digital competence: What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge?
R Hämäläinen, K Nissinen, J Mannonen, J Lämsä, K Leino, M Taajamo
Computers in Human Behavior 117, 106672, 2021
1752021
PISA 18: ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa
K Leino, AK Ahonen, N Hienonen, J Hiltunen, M Lintuvuori, S Lähteinen, ...
Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019
1612019
The development of fundamental motor skills of four‐to five‐year‐old preschool children and the effects of a preschool physical education curriculum
S Iivonen, A Sääkslahti, K Nissinen
Early Child Development and Care 181 (3), 335-343, 2011
1572011
Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet
S Leppänen, A Pitkänen-Huhta, T Nikula, S Kytölä, T Törmäkangas, ...
Jyväskylä Studies in Humanities, 2009
1462009
PISA 2015 ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta.
J Vettenranta, E Puhakka, J Rautopuro, MP Vainikainen, J Välijärvi, ...
1422016
PISA12 ensituloksia
P Kupari, J Välijärvi, L Andersson, I Arffman, K Nissinen, E Puhakka, ...
Opetus-ja kulttuuriministeriö, 2013
1402013
Effects of a physical exercise intervention on subjective physical well‐being, psychosocial functioning and general well‐being among office workers: A cluster randomized …
T Sjögren, KJ Nissinen, SK Järvenpää, MT Ojanen, H Vanharanta, ...
Scandinavian journal of medicine & science in sports 16 (6), 381-390, 2006
1382006
Enemmän iloa oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainväliset PIRLS-ja TIMSS-tutkimukset Suomessa
P Kupari, S Sulkunen, J Vettenranta, K Nissinen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2012
972012
PISA 2009 ensituloksia
S Sulkunen, J Välijärvi, I Arffman, H Harju-Luukkainen, P Kupari, ...
1799-0327, 2010
972010
Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen: Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012-tutkimuksessa
H Harju-Luukkainen, K Nissinen, S Sulkunen, M Suni, J Vettenranta
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2014
932014
Lifelong learning: Formal, non‐formal and informal learning in the context of the use of problem‐solving skills in technology‐rich environments
H Nygren, K Nissinen, R Hämäläinen, B De Wever
British Journal of Educational Technology 50 (4), 1759-1770, 2019
882019
The effect of inbreeding rate on fitness, inbreeding depression and heterosis over a range of inbreeding coefficients
N Pekkala, KE Knott, JS Kotiaho, K Nissinen, M Puurtinen
Evolutionary Applications 7 (9), 1107-1119, 2014
692014
What makes the difference–PIAAC as a resource for understanding the problem-solving skills of Europe's higher-education adults
R Hämäläinen, B De Wever, K Nissinen, S Cincinnato
Computers & Education 129, 27-36, 2019
672019
Problematising the equivalence of the test results of performance-based critical thinking tests for undergraduate students
H Hyytinen, K Nissinen, J Ursin, A Toom, S Lindblom-Ylänne
Studies in Educational Evaluation 44, 1-8, 2015
632015
Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen
H Harju-Luukkainen, K Nissinen, S Sulkunen, M Suni, J Vettenranta
Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä …, 2012
612012
Lukutaito luodaan yhdessä
K Leino, K Nissinen, E Puhakka, J Rautopuro
Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Jyväskylä: Koulutuksen …, 2017
522017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20