Follow
özlem akçay kasapoğlu
özlem akçay kasapoğlu
Assoc. Prof. Dr.
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Leadership and Organization for the Companies in the Process of Industry 4.0 Transformation
O Akcay Kasapoglu
International Journal of Organizational Leadership 7, 300-308, 2018
482018
ÜRÜN KARMASI OPTİMİZASYONU KARARLARINDA KISITLAR TEORİSİ KULLANIMI VE BİR UYGULAMA
B Kaplan, ÖA KASAPOĞLU
Öneri Dergisi 10 (40), 45-58, 2013
122013
TEDARİKÇİ SEÇİM KARARINDA ANALİTİK AĞ SÜRECİ UYGULAMASI
ÖA KASAPOĞLU, Y Yurder
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 (1), 163-195, 2013
92013
Pnömatik valf tedarikçisi seçiminde analitik hiyerarşi prosesi
ÖA Kasapoğlu, UT Şimşek
Yönetim 17 (53), 40-51, 2006
92006
Talaşlı imalatta bir kalite karakteristiğinin modellenmesi
ÖA Kasapoglu
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme …, 2007
82007
ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİ İLE BİR PROJE YÖNETİMİ UYGULAMASI
UT ŞİMŞEK, ÖA KASAPOĞLU
Öneri Dergisi 7 (25), 141-149, 2006
52006
R programlama ile birliktelik kuralları analizi: Tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışveriş verisinin apriori ve eclat algoritmalarıyla incelenmesi
U GÜRSOY, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Alphanumeric Journal 7 (2), 357-368, 2019
42019
An order encoding genetic algorithm for lot-sizing problem with multiple suppliers
T Keskintürk, ÖA Kasapoglu
Proceedings of the 2005 International Conference on Computers and Industrial …, 2005
42005
Association rules analysis with R programming: Analyzing customer shopping data with Apriori and eclat algorithms
UTŞ Gürsoy, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Alphanumeric Journal 7 (2), 357-368, 2019
22019
alphanumeric journal
UTŞ Gürsoy, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Management 7 (2), 2019
2019
TEDARĠKÇĠ SEÇĠM KARARINDA ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ UYGULAMASI.
ÖA KASAPOĞLU, Y YURDER
Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences 15 (1), 2013
2013
Process modelling for quality improvement in annealing process
ÖA Kasapoğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (2), 241-257, 2010
2010
A content analysis of the papers published in the Journal of School of Business Administration: Operations Research and Operations Management (1972-2007)
ÖA Kasapoğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 37 (2), 121-136, 2008
2008
A SIMULATION STUDY ON THE BULLWHIP EFFECT IN SUPPLY CHAIN
E EROĞLU, ÖA KASAPOĞLU
2005
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
UT GÜRSOY, ÖA KASAPOĞLU, AGC GÜRLER, ŞB UZAN
Merkezi Tedarik Zincirinde Satın Alma Fonksiyonuna Dayalı Optimizasyon ve Farmasötik Alanda Bir Uygulama
ÖA KASAPOĞLU, ÇO YAKUT
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 71-91, 0
EXPERIMENTAL DESIGN ON THE IMPACT OF CUTTING PARAMETERS ON A SURFACE FINISH FOR A DISCONTINIOUS MACHINING PROCESS
ÖA Kasapoglu, B Korlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17