Follow
Tayfun YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
Z Aykanat, T YILDIZ
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2016
482016
The Mediating Role of Organizational Innovation on the Impact of Strategic Agility on Firm Performance
T Yıldız, Z Aykanat
World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 2021
362021
Clustering and Innovation Concepts and Innovative Clusters: An Application on Technoparks in Turkey
AZ YILDIZ T
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (1), 1196-1205, 2015
302015
The impact of narrow personality traits on entrepreneurial intention in developing countries: A comparison of Turkish and Iranian undergraduate students using ordered discrete …
SK Ali Kemal Çelik, Tayfun Yıldız, Zafer Aykanat
European Research on Management and Business Economics 27 (1), 100138, 2021
292021
Examining The Concept of Industry 4.0 Studies Using Text Mining and Scientific Mapping Method
T Yıldız
Procedia Computer Science 1 (158), 498-507, 2019
292019
A Systematic Review and Meta-Analytical Synthesis of the Relationship Between Work Engagement and Job Satisfaction in Nurses
B Yıldız, T Yıldız
Perspectives In Psychiatric Care 22 (22), 1-30, 2022
162022
Psikolojik Sözleşme Kavramının Evrimsel Gelişiminin Bilimsel Haritalama Yöntemiyle İncelenmesi
T Yıldız, Z Aykanat
Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences 15 (29), 243-263, 2017
162017
Etik liderliğin sosyal sermaye üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma
T Yıldız, Z Aykanat, S Tüzemen
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (2 …, 2016
162016
Özgeci davranış ekseninde sosyal inovasyon eğiliminin incelenmesine yönelik bir araştırma
M Yeşilkaya, T Yıldız
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 2 (4), 81-97, 2018
152018
Optimistic Expectations and Proactivity: Can they be the Key to Successful Strategies in Entrepreneurship?
M Yeşilkaya, T Yıldız
Journal of Industrial Integration and Management 7 (1), 113-132, 2022
102022
Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Liderlik Çalışmalarının Gelişiminin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
T Yıldız, Z Aykanat
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal 1 (2 …, 2016
102016
İŞLETME VE YÖNETİM ALANINDAKİ “STRATEJİK YÖNETİM” KAVRAMININ EVRİMSEL GELİŞİMİNİN BİLİMSEL HARİTALAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Z Aykanat, T Yıldız
24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 1 (1), 712-720, 2016
10*2016
A structural equation modeling of university students’ smartphone dependence in an emerging country
Z Aykanat, T Yıldız, AK Çelik
Peer-Reviewed Academic Journal Innovative Issues and Approaches in Social …, 2016
92016
Counterintuitive consequences of Covid-19 on healthcare workers: A meta-analysis of the relationship between work engagement and job satisfaction
B Yildiz, T Yildiz, M Ozbilgin, H Yildiz
Frontiers in Psychology 13 (962830), 1-16, 2022
82022
Tavukçuluk sektör analizi
T Yıldız
TC Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı, 2012
72012
Covid 19 Salgınında Sivil Havacılık İşletmelerinin Kalite Yönetimi Anlayışının SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirilmesi
T Yıldız, Y Şimşek, E Kaygın
Çalışma İlişkileri Dergisi 12 (2), 39-57, 2021
62021
Örgütsel Yabancılaşma
T Yıldız
Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış 1, 183-203, 2019
62019
Ağrı ve Ağrı Yönetimi
F Eti Aslan, T Yıldız
Editör: Eti Aslan F, Olgun N, Fizyopatoloji, Akademisyen Tıp Kitabevi …, 2017
62017
Konaklama İşletmelerinde Yenileşim Yönetimi
T Yıldız
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2010
62010
İşletme Yazınındaki Girişimcilik Çalışmalarının Gelişiminin Bibliyometrik Analiz ve Bilimsel Haritalama Yöntemleriyle İncelenmesi
Z Aykanat, T Yıldız
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 1 (2), 96-105, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20