Follow
İhsan Aytekin
İhsan Aytekin
Social Science University of Ankara
Verified email at asbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurumsal sürdürülebilirlik performansının ölçümü için çok kriterli bir çerçeve: Henkel örneği
A Öztel, MS Köse, İ Aytekin
Journal of History Culture and Art Research 1 (4), 32-44, 2012
762012
Academicians’ Career Capital and Career Satisfaction: The Mediation Effect of Research Productivity
İ Aytekin, O Erdil, N Erdoğmuş, AE Akgün
Educational Sciences: Theory & Practice 16 (6), 1921-1945, 2016
332016
Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk Ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırmalı Analizi (The Effects of Culture on Psychological Mobility: Comparative Analyses of …
N Erdogmus, İ Aytekin
Erdoğmuş, N., Aytekin, İ.(2012). The Effects of Culture on Psychological …, 2012
29*2012
BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİNİN BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Ö Sakal, İ Aytekin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 45-66, 2014
212014
Corporate governance: A comparative study of practices in Turkey and Canada
I Aytekin, M Miles, S Esen
IUP Journal of Corporate Governance 12 (2), 7, 2013
182013
Kariyer sermayesinin akademisyenlerin kariyer başarısına etkisi: Ampirik bir araştırma
İ Aytekin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
72016
BİREYSEL TEMEL DEĞERLER ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK TUTUMUNU AÇIKLAR MI?
ÖGÖ SAKAL, AGİ AYTEKİN
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 1 (3), 76-88, 2016
62016
Erillik–Dişilik ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Yaşamda Anlamın Aracılık Etkisi
İ Aytekin, Ö Sakal
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 248-284, 2021
52021
Media representation of COVID-19 pandemic and its impact on Australian hospitality businesses
A Yildiz, O Guzel, M Yildiz, S Ceyhan, N Pless, I Aytekin
Anatolia 34 (4), 593-611, 2023
42023
Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetiminin Türkiye Kamu Kurumları Bağlamında Mevcut Durumu
İ AYTEKİN
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (25 …, 2022
32022
Developmental networks affect academics’ career satisfaction through research productivity
İ Aytekin, W Murphy, M Yildiz, IÇ Doğan, S Ceyhan
The International Journal of Human Resource Management, 1-27, 2022
32022
Are Work Attitudes of Generations Myth or Real? Evidence from the United States and Turkey
S Gurbuz, I Aytekin
Istanbul Business Research 49 (2), 248-270, 2020
32020
Kariyer Alanının Sosyolojisi: Ortak Yazarlık Analizi ile Bilimsel Araştırma İş Birliklerinin Araştırılması
I Aytekin
Third Sector Social Economic Review 57 (3), 2232-2253, 2022
22022
OECD Yetkinlik Çerçevesinin Türkiye’deki Kar Amacı Gütmeyen Örgütler Bağlamında Analizi
İ Aytekin
Journal of Turkish Operations Management 6 (2), 1424-1443, 2022
12022
Türkiye ortaöğretiminde temel sorun alanları ile bilgi ıhtiyacı duyulan araştirma alanlarinin tespit edilmesine yönelik karma bir araştirma
I Aytekin, S Gurbuz, M Barca
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Hacettepe University Journal …, 2021
1*2021
Prioritisation in municipal service delivery management: An exploratory qualitative research study in Turkish municipalities
M Barca, İ Aytekin, A Danışman, H Kıral, M Şahin
Australian Journal of Public Administration, 2023
2023
KADINLARIN KARİYERİ, KARİYER ENGELLERİ VE KARİYER ÇIKTILARI
İ Alakuş-Erdoğan, C., Atekin
TOURISM AND ECONOMY CONGRESS, 2022
2022
KARİYERİN KAVRAMSAL YAPISININ SINIFLANDIRILMASI: ORTAK KELİME ANALİZİ
İ AYTEKİN
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 51 (1), 425-441, 2022
2022
İş Yükü, Stres ve İşe Bağlılık İlişkisinde Kurumsal İtibarın Rolü: Bir Durumsal Aracı Model Önerisi (The Role of Corporate Reputation in the Relationship of Workload, Stress …
İ Aytekin, E Sarıbaş
YOAD 7 (1), 49, 2022
2022
Green Human Resource Management and Corporate Social Responsibility for a Sustainable Environment: A Bibliometric Review
I Aytekin
Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20