Follow
Bahadır Fatih YILDIRIM
Bahadır Fatih YILDIRIM
Assoc. Prof., İstanbul University, Faculty of Transportation and Logistics
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çok kriterli karar verme yöntemleri
BF Yıldırım, E Önder
Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım, 2015
213*2015
Gri İlişkisel Analiz
BF Yıldırım
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 229-244, 2014
107*2014
BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
C Meydan, BF Yıldırım, Ö Senger
Journal of Accounting & Finance, 147-167, 2016
842016
Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
S Yıldız, İ Taştan Boz, BF Yıldırım
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1 …, 2012
822012
Evaluating the logistics performance of OECD countries by using fuzzy AHP and ARAS-G
BF Yildirim, B Adiguzel Mercangoz
Eurasian Economic Review 10, 27-45, 2020
76*2020
Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi
BF Yıldırım
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (9), 285-296, 2015
73*2015
Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques
BF Yıldırım, E Önder
Journal of Logistics Management 3 (1), 1-10, 2014
682014
Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP-MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması
BF Yıldırım, O Önay
YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 24 (75), 59-81, 2013
68*2013
Evaluating the satisfaction level of citizens in municipality services by using picture fuzzy VIKOR method: 2014-2019 period analysis
BF Yildirim, SK Yıldırım
Decision Making: Applications in Management and Engineering 5 (1), 50-66, 2022
542022
Çok Kriterli Karar Vermede "ORESTE" Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması
E Eroğlu, BF Yıldırım, M Özdemir
YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 81-95, 2014
522014
Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi
BF Yıldırım, E Demirci
Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 35-48, 2017
412017
Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR
O Önay, BF Yıldırım
International Journal of Humanities and Social Science 6 (1), 212-221, 2016
362016
Gezgin satıcı problemlerinin metasezgiseller ile çözümü
S Kuzu, O Önay, U Şen, M Tunçer, B Yıldırım, T Keskintürk
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 43 (1), 1-27, 2014
362014
VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey
E Önder, BF Yıldırım
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12 (23), 293-314, 2014
342014
Time Period Based COPRAS-G Method: Application on the Logistics Performance Index
B Adiguzel Mercangoz, BF Yildirim, S Kuzu Yildirim
LogForum 16 (2), 239-250, 2020
23*2020
Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
B Yıldırım, SB Keskinkılıç Kara
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
212017
Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey
E Önder, BF Yıldırım, M Özdemir
Academic Journal of Tourism And Management Researches (ATYAD) 1 (1), 1-15, 2013
202013
Robust Mahalanobis distance based TOPSIS to evaluate the economic development of provinces
BF Yıldırım, Ö Yorulmaz, S Kuzu Yıldırım
Regional Association for Security and crisis management, 2021
172021
Nakit Akış Oranlarına Dayalı Finansal Performansların Kombine Uzlaşık Çözüm Yöntemi ile Analizi: BIST’te İşlem Gören Enerji Firmaları Üzerine Bir Uygulama
HN Çiftci, S Kuzu Yıldırım, BF Yıldırım
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 207-224, 2021
162021
BİST Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının İncelenmesi: Gri Sayılara Dayalı Zaman Kesiti Örneği
HN Çiftci, BF Yıldırım
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 22 (3), 384-404, 2020
162020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20