Follow
Mehmet Lütfi Arslan
Mehmet Lütfi Arslan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın AŞ (4. Baskı). İstanbul
CA Çetin, E Mehmet Lütfi-Dinç
Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik …, 2015
180*2015
Web based reputation index of Turkish universities
ML Arslan, SE Seker
arXiv preprint arXiv:1401.7547, 2014
532014
Dijital işletme (digital business)
İ Aksel, ML Arslan, C Kizil, ME Okur, S Seker
Cinius Yayınları (Cinius Publishing), 2013
292013
Devletin İktisadi Büyümedeki Rolü
ML Arslan
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 160-175, 2011
292011
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları
C Çetin, LM Arslan, E Dinç
Baskı, İstanbul, 2014
242014
İnsan kaynakları yönetimi.(5. Baskı)
C Çetin, ML Arslan, E Dinç
İstanbul: Beta Yayınları, 2017
212017
İnsan Kaynaklari Gereksinime Süreç Yaklaşimi: Stratejik İnsan Kaynaklari Planlamasi-A Process Approach To Human Resource Needs: Strategic Human Resource Planning
ML Arslan
Öneri Dergisi 10 (37), 89-101, 2012
212012
Toplam kalite yönetimi (6. basım)
C Çetin, ML Arslan
İstanbul: Beta, 2017
202017
Measuring intellectual capital of Turkish banks listed on borsa istanbul banking index (BIST XBANK) with the market value/book value method and value added intellectual …
C Kizil, ML Arslan
Emerging Markets Journal (EMAJ) 9 (1), 101-116, 2019
162019
Temel İşletmecilik, 6
C Çetin, L Arslan
Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2016
152016
Müzakere teknikleri
C Çetin, ML Arslan
Ilke, Sürec, Uygulama. Beta Basim, Istanbul, 2014
152014
Raynaud's phenomenon associated with alpha-interferon therapy
M Arslan, E Ozyilkan, B Kayhan, H Telatar
Journal of internal medicine 235 (5), 503, 1994
151994
Gaspıralı İsmail Bey’in eğitim reformu ve Usul-u Cedid Gaspıralı İsmail Bey’in yaşam öyküsü ve Türk fikir hayatına etkileri
M Arslan
GAU Journal of Social and Applied Science 8 (1), 8-21, 2016
142016
Innovation driven emerging technology from two contrary perspectives: A case study of Internet
ML Arslan, S Seker, C Kizil
Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA) 3 (3 …, 2014
142014
Web reputation index for xu030 quote companies
B Cankir, ML Arslan, SE Seker
Journal of Industrial and Intelligent Information 3 (2), 2015
122015
Information and communication technology reputation for XU030 quote companies
SE Seker, B Cankir, ML Arslan
arXiv preprint arXiv:1406.5073, 2014
112014
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönullülük: Sorunlar ve Çözüm Yolları
ML Arslan
İlke Derneği Politika Notu, 2018
102018
Mülakat: Teori, süreç ve ilkeler
C Çetin, ML Arslan
İstanbul: Beta, 2016
92016
Borik asitin insan periferal lenfositlerinde in vitro kromozom aberasyonu ve kardeş kromatid değişimi üzerindeki etkileri
M Arslan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
82004
Yaratıcılık eğiliminde cinsiyet ve eğitimin rolü, 10
M Arslan, A Karasoy
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 23-25, 2002
82002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20