Follow
Harun YILDIZ
Harun YILDIZ
Professor of Management, Brunel University London, Bandırma Onyedi Eylül University
Verified email at brunel.ac.uk
Title
Cited by
Cited by
Year
İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma
E Örücü, H Yıldız
Ege Akademik Bakış Dergisi 14 (1), 99-114, 2014
2802014
Antecedents of innovative performance: Findings from PLS-SEM and fuzzy sets (fsQCA)
B Kaya, AM Abubakar, E Behravesh, H Yildiz, IS Mert
Journal of Business Research 114, 278-289, 2020
1622020
Relations between work-family conflict and turnover intention in nurses: A meta-analytic review
H Yildiz, B Yildiz, O Ayaz Arda
Journal of Advanced Nursing, 2020
1102020
Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Alan Araştırması
H Yıldız
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
1022015
Sanal kaytarma davranışlarının sergilenmesinde örgütsel adalet algısının rolü var mıdır
H Yıldız, B Yıldız, H Ateş
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 55-66, 2015
942015
Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
R Kılıç, B Keklik, H Yıldız
Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi 21 (2), 249-268, 2014
922014
The interactive effect of positive psychological capital and organizational trust on organizational citizenship behavior
H Yildiz
Sage Open 9 (3), 2158244019862661, 2019
912019
Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
B Keklik, R Kılıç, H Yıldız, B Yıldız
Business and Economics Research Journal 6 (3), 129-144, 2015
90*2015
İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi
B Yıldız, H Yıldız
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (3), 1-17, 2015
75*2015
Herzberg'in Çift Faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir mi?: Ampirik Bir Araştırma
H Ateş, B Yıldız, H Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 7 (2), 147-162, 2012
592012
Herzberg'in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
FŞ Kaya, B Yıldız, H Yıldız
AKADEMİK BAKIŞ: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1-18, 2013
51*2013
Cam Uçurum: Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Ne Zaman Aşar?
S Yıldız, F Alhas, Ö Sakal, H Yıldız
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 71 (4), 1119-1146, 2016
49*2016
Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi
H Yıldız, B Yıldız, NÖ İyigün
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 147-165, 2016
49*2016
The Effect of Servant Leadership on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support
B Yıldız, H Yıldız
Journal of Global Strategic Management 9 (2), 65-77, 2015
472015
Sağlık Sektörü Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
H Yıldız, E Örücü
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (1), 269-285, 2016
462016
The Antecedents of Presenteeism and Sickness Absenteeism: A Research in Turkish Health Sector
H Yıldız, B Yıldız, C Zehir, M Aykaç
11th International Strategic Management Conference (ISMC) 11, 445-450, 2015
452015
The Effects of Ethical Leadership, Servant Leadership and Leader-Member Exchange on Compulsory Citizenship Behaviors
H Yıldız, B Yıldız
International Business Research 9 (2), 19-33, 2016
392016
İş Yaşamında Presenteeism -Sözde Var Olma- Olgusu: Sağlık ve Verimlilik Açısından Önemi
H Yıldız, B Yıldız
7. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2013
352013
A Proposed Conceptual Model of Destructive Deviance: The Mediator Role of Moral Disengagement
B Yıldız, L Alpkan, B Sezen, H Yıldız
11th International Strategic Management Conference 11, 2015
342015
Kamu ve Özel İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öğrenen Örgüte İlişkin Algıları: Balıkesir İli Örneği
H Yıldız
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
342011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20