Follow
Engin Baysen
Engin Baysen
Near East University, Nicosia, Lecturer Department Primary School Education
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ
E Baysen
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (1), 21-28, 2006
1542006
Learning and teaching: Theories, approaches and models
C Akdeniz, H Bacanlı, E Baysen, M Çakmak, N Çeliköz, N Doğruer, ...
Ankara, Turkiye: Cozum, 2016
1062016
Soru sorma ve dinleme süresi
E Baysen, H Soylu, F Baysen
Kastamonu Eğitim Dergisi 11 (1), 53-58, 2003
372003
KAVRAM ÖĞRENME-ÖĞRETME VE KAVRAM YANILGILARI: FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ
E Baysen, A Güneyli, F Baysen
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2012
362012
Fen eğitiminde yeni gelişmeler ve (1960-1985 dönemi) Türkiye'deki uygulamaları
E Baysen
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
222003
Yapılandırmacı Yaklaşım
E Baysen, F Silman
Öğrenme ve Öğretme Kuramlar-Yaklaşımlar-Modeller, 197-226, 2012
212012
Prospective teachers’ wait-times
E Baysen, F Baysen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5172-5176, 2010
212010
Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students
A Kiraz, A Güneyli, E Baysen, Ş Gündüz, F Baysen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4130-4136, 2010
182010
Learning and teaching
C Akdeniz, H Bacanlı, E Baysen, M Çakmak, N Doğruer, B Erişti, R Eyyam, ...
Ankara: Çözüm Eğitim Yayıncılık, 2016
172016
Misconceptions regarding providing citations: To neglect means to take risk for future scientific research
E Baysen, Š Hošková-Mayerová, N Çakmak, F Baysen
Mathematical-statistical models and qualitative theories for economic and …, 2017
162017
Bilgi Okuryazarlığı ve Öğretmen Yetiştirme
F Baysen, N Çakmak, E Baysen
Türk Kütüphaneciliğ 31 (1), 55-89, 2017
162017
Lise öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde uluslararası Bakalorya Programı’nın etkisi
F Baysen, E Baysen, N Çakmak
Bilgi Dünyası 18 (1), 29-47, 2017
152017
Misconceptions of Czech and Turkish university students in providing citations
E Baysen, Š Hošková-Mayerová, N Çakmak, F Baysen
Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative …, 2017
142017
Turkish prospective kindergarten teachers’ conceptions concerning some selected atmospheric events
E Baysen, F Baysen
International Journal of Elementary Education 2 (5), 32-37, 2013
122013
Ortaöğretim öğrencilerinin atmosferde meydana gelen bazı doğa olayları ile ilgili yanlış algılamaları
E Baysen, B Temiz, F Baysen, R Yağbasan
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1979-1999, 2004
122004
Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması The Use of Concept Maps in Information Search Process
N Çakmak, E Baysen
Bilgi Dünyası 14 (2), 358-372, 2013
112013
Teaching and learning concepts and misconceptions: Science and Turkish teaching cases
E Baysen, A Güneyli, F Baysen
International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education 1 …, 2012
112012
The levels of teacher questions and student answers
E Baysen
Kastamonu Education Journal 14 (1), 21-28, 2006
92006
Fen Eğitiminde Bulunması Gerekli Bazı Önemli Özellikler
E Baysen
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 271-276, 2004
82004
Bilgi Dünyası ve intihal
E Baysen, N Çakmak
Bilgi Dünyası 18 (1), 1-7, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20